Usługi Prawnicze

 Prawnik Warszawa

Co możemy zrobić?

Prawnik Warszawa

Jako kancelaria adwokacka z doświadczeniem, pomagamy naszym Klientom z Warszawy w różnych sprawach związanych z m.in. prawem rodzinnym, karnym, spadkami, nieruchomościami, przestępstwami narkotykowymi czy też komunikacyjnymi. Adwokat to osoba, która nie tylko powinna posiadać wiedzę, ale również umiejętności, najlepiej poparte wieloletnim doświadczeniem. Nasi Klienci otrzymają w naszej kancelarii adwokackiej nie tylko merytoryczne wsparcie, ale przede wszystkim pomoc doświadczonych adwokatów, którzy wiele spraw zakończyli już z sukcesami.

Gdy nie radzisz sobie z problemem i wiesz, że tylko pomoc doświadczonego radcy prawnego może pomóc rozwiązać Twój problem i zakończyć sprawę z sukcesem, zgłoś się do kancelarii z Warszawy. Jesteśmy do dyspozycji 24/h. Przyjmiemy każdą sprawę i zrobimy wszystko, aby została ona rozstrzygnięta na korzyść naszego klienta.

Klienci indywidualni

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie przemysłowym, prawie karnym i karno-skarbowym.

Klienci biznesowi

Obecnie obsługujemy firmy z branży finansowej, metalurgicznej, budowlanej, usługowej, transportowej, rolniczej, paliwowej.

Doradztwo Prawne

Stale współpracujemy z wieloma firmami windykacyjnymi oraz firmami z Polski.

ADWOKAT WARSZAWA

Oferujemy usługi Prawnicze na terenie Warszawy i Wroclawia

Zapraszamy do kontaktu

Adwokat w Warszawie

Skomplikowanie dzisiejszych stosunków społeczno – gospodarczych rodzi równie skomplikowane problemy prawne, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym każdego z obywateli. Czy ktokolwiek z Państwa nie miał w dotychczasowym życiu problemu prawnego, z którym sam nie mógł sobie samodzielnie poradzić; problemu który wymagał profesjonalnej pomocy adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika? Z całą pewnością stanąwszy przed skomplikowanym zagadnieniem prawnym zastanawiali się Państwo który z dostępnych na rynku prawniczym prawników udzieli najlepszej pomocy prawnej.

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie w dobie internetu, wszechobecnej reklamy zdawałoby się prostą sprawą. Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna. Używając powszechnie znanych wyszukiwarek trafiają Państwo na niezliczoną liczbę adwokatów, radców prawnych i innych prawników, z których każdy jest najlepszy w swojej (szerokiej – obejmującej niemal każdą gałąź prawa) dziedzinie. Mają Państwo możliwość zapoznania się ze stronami internetowymi z większości z nich. To jednak nie daje Państwu poszukiwanej odpowiedzi na pytanie, który z tych podobnie wyglądających w wirtualnej rzeczywistości adwokatów, radców prawnych, komorników, syndyków czy notariuszy daje gwarancję rzetelnego, sprawnego i przede wszystkim skutecznego załatwienia sprawy.

Aby znalezienie dobrych prawników było znacznie łatwiejsze powstał niniejszy portal: DobryPrawnik.org. W odróżnieniu od stron należących do danych Kancelarii, DobryPrawnik.org stwarza możliwość zapoznania się z niezależnymi opiniami (tak pozytywnymi jak i negatywnymi) dotyczącymi pracy poszczególnych przedstawicieli zawodów prawniczych. Opinie pochodzą od osób takich jak Państwo – a zatem od klientów danego adwokata, radcy prawnego lub innego prawnika. Na ich podstawie można w szybki i łatwy sposób wyselekcjonować najlepszych spośród nich.

Na portalu DobryPrawnik.org. istnieje możliwość znalezienia profesjonalistów w każdej gałęzi prawa (prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracy, karne i administracyjne, podatkowe) jak i ekonomii.

Profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie sprawy
Adwokat Przemysław Kazimierski
Kompleksowa obsługa prawna
przedsiębiorców

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się reprezentacją klientów indywidualnych i instytucjonalnych w sprawach przed sądami powszechnymi i organami administracji oraz kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców i instytucji.

Podstawową zasadą działania Kancelarii jest koncentracja na indywidualnych potrzebach Klienta i udzielanie mu profesjonalnej pomocy prawnej na każdym etapie sprawy.

Zebrane przez Kancelarię doświadczenia pozwoliły na wypracowanie utrwalonych standardów postępowania w zależności od rodzaju sprawy, poziomu skomplikowania i oczekiwań Klienta.

Nowym wyzwaniem jest oferta Kancelarii w zakresie usług online, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku usług prawniczych.

Klienci indywidualni

Prawo Karne:

 Prawo Cywilne:

Prawo administracyjne:

Zadzwoń do nas!

AWARD WINNING PHOTOGRAPHER

Przedsiębiorcy

Prawo cywilne:

Prawo handlowe:

Prawo karne:

Prawo administracyjne:

Upadłość:

Wspólnoty Mieszkaniowe:

Usługi  online (Nowość!)

Ile kosztuje skorzystanie z Państwa pomocy prawnej? Przekazanie nam sprawy do analizy oraz dokonanie przez naszą kancelarię wstępnej oceny w sprawie i porada są bezpłatne. Zapoznamy się z Twoją dokumentacją, skonsultujemy ze specjalistami (m.in. z dziedziny medycyny) i wskażemy, jakie kroki zalecamy podjąć w sprawie.Czy analiza mojej sprawy jest płatnaNie, pierwsze spotkanie z nami i zapoznanie się przez nas z dokumentacją sprawy i jej analiza są bezpłatne. Jeśli zdecydujesz się na wybranie naszej kancelarii i powierzenie nam prowadzenia swojej sprawy, wtedy podpisujemy umowę i ustalamy wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczenia.Czy muszę spotkać się osobiście z Państwa prawnikami?Nie jest to konieczne. Prowadzimy sprawy z terenu całej Polski, nie tylko z Wrocławia i terenu województwa dolnośląskiego. Istnieje możliwość opisania nam sprawy przez telefon oraz przesłania dokumentacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. W sprawach o dochodzenie odszkodowań bardzo ważnym etapem jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Nie ma również potrzeby osobistego spotkania w celu podpisania umowy. Możliwe jest zrobienie tego na odległość. Oczywiście przed podpisaniem umowy każdy klient ma prawo się z nią zapoznać i dodać własne uwagi.Czy mogę podpisać umowę przez Internet?Możemy wysłać umowę w formie elektronicznej w celu zapoznania się z nią. Jeśli wszystko się zgadza i mamy rozpocząć odzyskiwanie odszkodowania, to prosimy o wydruk takiej umowy w 2 egzemplarzach, podpisanie ich i odesłanie do nas. Z naszej strony również następuje podpisanie umów i odesłanie z powrotem jednego egzemplarza do klienta.Jakie dokumenty muszę dostarczyć?Aby uzyskać najwyższe odszkodowanie, bardzo ważnym jest dokładne udokumentowanie przebiegu sprawy. Jeśli chodzi o odszkodowanie za błąd medyczny, to wskazanym jest gromadzenie całej dokumentacji (szpitalnej bądź z procesu leczenia prywatnego), która została wydana podczas procesu leczenia. Wypisy ze szpitala, epikryzy, opinie lekarskie, analizy wyników badań, zdjęcia z prześwietleń.

Tak samo sprawa wygląda w przypadku dochodzenia odszkodowania z innych tytułów – potrzebna będzie nam dokumentacja, abyśmy wiedzieli, czy zachodzą przesłanki do dochodzenia odszkodowania i jakie są jego podstawy. Jeśli nie wiesz, czy któryś z dokumentów będzie przydatny – daj nam o tym zadecydowaćIle czasu trwa sprawa o odszkodowanie?Niestety nie jest to uzależnione od nas. Bardzo często ubezpieczyciele zwlekają z udzieleniem odpowiedzi, przeciągają prowadzenie sprawy, co sprawia, że proces odzyskania odszkodowania jest utrudniony. Na tym właśnie polega też rola naszej konkurencji. Przygotowujemy pisma oraz przeprowadzamy rozmowy, które przyspieszają cały proces i pozwalają na wypłatę odszkodowania klientowi tak szybko, jak to tylko możliweCzy prowadzicie sprawy w całej Polsce?Nasza kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu (dokładny adres znajduje się w zakładce Kontakt. Jednak prowadzimy sprawy na terenie całej Polski – zarówno na etapie przedsądowym, likwidacji szkody, jak i na etapie sądowym i egzekucyjnym. Możemy spotkać się osobiście na terenie województwa dolnośląskiego. Z klientami spoza województwa możemy dopełnić wszystkich formalności drogą mailową, listowną oraz przez telefon.

Posiadaną dokumentację w sprawie można wysłać do nas listem lub za pośrednictwem poczty e-mail. Możemy również na odległość podpisać umowę o prowadzenie sprawy odszkodowawczej.Czy prowadzicie sprawy przed sądem?Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno na etapie przedsądowym (likwidacyjnym szkody), jak również sądowym i egzekucyjnym. W razie podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową reprezentujemy interesy klientów przed sądami. Duża część spraw prowadzonych przez kancelarię jest kierowana na drogę sądową. Jest to spowodowane coraz powszechniejszą praktyką ubezpieczycieli związaną z odmową wypłaty odszkodowania bądź wypłatami bardzo zaniżonych kwot odszkodowań. Na etapie sądowym każdemu klientowi gwarantujemy doradztwo prawne oraz reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego).Jakie koszty wiążą się ze skierowaniem sprawy do sądu?Każdemu z naszych klientów, przed skierowaniem sprawy odszkodowawczej na drogę sądową, tłumaczymy, jakie koszty wiążą się z postępowaniem. W przypadku, gdy klient nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych i zachodzą przesłanki do zwolnienia go z nich, piszemy w tej sprawie wniosek do sądu.Czy można uzyskać odszkodowanie za szkodę, która miała miejsce więcej niż 3 lata temu?W latach 90-tych oraz na początku XXI wieku wiele osób nie zdawało sobie jeszcze sprawy z tego, że przysługiwało im prawo dochodzenia odszkodowań m.in. za wypadki komunikacyjne i poniesione szkody. Jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu odszkodowania osobom, którym to odszkodowanie nigdy nie zostało wypłacone. Warunkiem jest to, że zdarzenie nie mogło zdarzyć się wcześniej niż 20 lat temu. Drugi warunek to fakt skazania sprawcy wypadku (w którym uczestniczył poszkodowany) prawomocnym wyrokiem sądu karnego za popełnienie przestępstwa.Czy mogę uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?Budowa nowych dróg, torów kolejowych, dworców, lotnisk i innych inwestycji publicznych bardzo często wymaga wywłaszczenia dotychczasowych właścicieli nieruchomości z ich własności. Pro­ce­dura wywłasz­cze­niowa wsz­czy­nana jest w przy­padku reali­za­cji celu publicz­nego przez Skarb Pań­stwa lub jed­nostkę samo­rządu terytorialnego, która inicjuje inwestycję. Celem publicz­nym może być np.: budowa lub prze­bu­dowa drogi, budowa lub prze­bu­dowa linii kolejowych, prze­pro­wa­dze­nie inwe­sty­cji linio­wej (gazo­ciągi, linie elektryczne), budowa budyn­ków uży­tecz­no­ści publicznej,budowa umoc­nień przeciwpowodziowych, Takie działanie państwa jest zgodne z prawem i ma swoje oparcie w konstytucji, ustawach i innych aktach prawnych. Warto jednak zauważyć, że wywłaszczenie powinno następować każdorazowo za stosownym odszkodowaniem. Takie odszkodowanie należy się każdemu właścicielowi nieruchomości, który został wywłaszczony.

Postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość wszczynane jest z urzędu lub na wniosek stron. Nawet w przypadku całkowitej bierności strony w postępowaniu, odszkodowanie zostanie ustalone i wypłacone, jednakże wysokość tego odszkodowania może być niższa, niż szacuje strona. Należy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje również m.in. użytkownikom wieczystym, wierzycielom hipotecznym oraz innym osobom, które posiadają ograniczone prawa rzeczowe do wywłaszczanej nieruchomości.

Odszkodowania ustala na podstawie operatów szacunkowych wojewoda lub starosta, w zależności od rodzaju inwestycji. Operaty szacunkowe sporządzane są na ich zlecenie przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Zdarza się jednak, że informacje zamieszczone w operatach nie są do końca zgodne ze stanem nieruchomości, a przyjęte metody wyceny mogą budzić wątpliwości wywłaszczonego. Wówczas istotnym jest, żeby wywłaszczonynależycie zadbał o swoje interesy i wziął aktywny udział w postępowaniu. Jeżeli wywłaszczony zaniedba prowadzenie takiej sprawy, to może się zdarzyć, że organ ustali odszkodowanie w kwocie znacznie niższej, niż oczekuje – np. nie uwzględniając ważnych cech nieruchomości, które pominięte zostały w operacie. Pamiętajmy, że rzeczoznawcy majątkowi są tylko ludźmi i nawet im zdarza się popełnić jakieś błędy przy sporządzaniu wyceny, zwłaszcza jeśli w ramach jednej inwestycji mają sporządzić 700 operatów szacunkowych dla różnych nieruchomości.Uczestniczyłem w wypadku – jaką dokumentację powinienem gromadzić w związku ze sprawą odszkodowawczą?Pamiętaj,aby dokładnie zabezpieczyć informacje dotyczące samego zdarzenia, jak i sprawcy. Nie daj się przekonać do niewzywania policji. Wezwij policjantów, aby sporządzili dokładną notatkę z miejsca zdarzenia, z przebiegiem całego wypadku i odnotowaniem szkód, które miały miejsce. Znacznie pomoże to w dochodzeniu odszkodowania. W toku tych czynności wyjaśnienia złoży też sprawca wypadku, co uchroni Cię przed jego późniejszą zmianą wyjaśnień.

Jeśli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, pamiętaj również o gromadzeniu dokumentacji szpitalnej i ambulatoryjnej.Czy należy mi się odszkodowanie za słupy energetyczne znajdujące się na mojej działce?

Za instalację gazociągu lub linii energetycznej na Twojej nieruchomości przysługuje Ci bowiem odszkodowanie z tytułu zajęcia Twojej nieruchomości na czas budowy oraz poniesionych w trakcie budowy strat (np. uszkodzeń budowli, straty w płodach rolnych, zmieniona struktura gleby). Ponadto, przysługuje Ci również roszczenie o ustanowienie za wynagrodzeniem służebności na Twojej nieruchomości. Jeśli wystąpimy w Twoim imieniu z takim roszczeniem, inwestor wypłaci Ci stosowne odszkodowanie oraz zawrze z Tobą umowę o ustanowienie służebności, dzięki czemu otrzymasz odpowiednie wynagrodzenie za przebiegające przez Twoją nieruchomość urządzenia przesyłowe.

Istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu pomiędzy właścicielem gazociągu, wodociągu lub linii energetycznej a właścicielem działki, jednak w Polsce widoczne jest to, że firmy przesyłowe najczęściej stwarzają w tych sprawach duże problemy. Dlatego w przypadku ogromnego odsetku spraw konieczne jest wejście na drogę sądową, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości lub ustanowić służebność.

Zakres usług

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.

 Klienci indywidualni:

– prawo karne:

– obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego

         – odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie/aresztowanie

         –  reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

– prawo rodzinne:

         – rozwód i separacja

         – postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego

         – sprawy alimentacyjne

         – kontakty z dzieckiem

– prawo spadkowe:

         – reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku

         – postępowanie w przedmiocie działu spadki

         – roszczenia o zachowek

         – realizacja zapisów testamentowych

– odszkodowania:

– niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

         – naruszenie dóbr osobistych

         –  wypadki komunikacyjne

– windykacja należności:

– wezwania do zapłaty

– reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu     egzekucyjnym

– prawo pracy:

– odszkodowania, przywrócenie do pracy

– postępowania sądowe przy sporach pracowniczych

– prawo nieruchomości i prawo lokalowe

– prawo administracyjne

– ochrona konsumenta

  Klienci biznesowi:

– stała obsługa prawna

– prawo spółek handlowych

– prawo pracy

– postępowania administracyjne

– naruszenie zakazu konkurencji

– niewykonanie albo nienależyte wykonanie umów

 – windykacja należności

Kancelaria Adwokacka – Adwokat świadczy swoje usługi od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie zawodowe, doskonała znajomość przepisów, otwartość, a przy tym odpowiedzialność gwarantują wysoki poziom świadczonych usług.

Priorytetem w naszej pracy jest zawsze Klient i jego satysfakcja z udzielonej mu pomocy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i rzetelnie, a nasi Klienci mogą liczyć na fachowość  i dyskrecję. Zapewniamy profesjonalne opracowanie każdej powierzonej nam sprawy oraz pełne zaangażowanie zespołu.

Biura Kancelarii mieszczą się w Kole oraz w Warszawie, jednakże zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na terenie całej Warszawy, a nawet i w innych województwach.

Kancelaria współpracuje z doświadczonymi notariuszami, radcami prawnymi oraz tłumaczami.

Niniejsza strona adresowana jest do osób poszukujących fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, profesjonalnej obsługi polegającej na udzieleniu porady prawnej, reprezentacji w procesie karnym w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego lub też pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

Najwyższą jakość świadczonych usług gwarantuje wieloletnie doświadczenie i specjalizacja karna adwokat naszej firmy oraz pozostałych prawników działu karnego Kancelarii.

W ramach świadczonych usług sporządzamy również pisma procesowe, wnioski dowodowe, jak również prywatne akty oskarżenia, apelacje i kasacje.

Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowań karnych, karno-skarbowych jak również wykroczeniowych:

Mamy przyjemność przywitać Państwa na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej z Warszawy, która swoim zakresem usług obejmuje pomoc i doradztwo prawne zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

Prawo rodzinne

W ramach naszej specjalizacji kompleksowo obsługujemy sprawy rodzinne. Prowadzimy postępowania rozwodowe oraz o separację. Realizujemy sprawę o podwyższenie alimentów oraz podział majątku wspólnego małżonków. Pomagamy także przy ustalaniu władzy rodzicielskiej.

Prawo cywilne

Przedmiotem praktyki Kancelarii są przede wszystkim sprawy o zapłatę, odszkodowania, ze szczególnym uwzględnieniem szkód komunikacyjnych i błędów lekarskich oraz sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Prawo karne

W skład Kancelarii wchodzą także adwokaci specjalizujący się w sprawach karnych. W relacjach z Klientami stosujemy najwyższe standardy z zakresu bezpieczeństwa łączności, czym bez wątpienia wyróżniamy się na rynku usług prawnych gwarantując naszym Klientom gwarancję zachowania tajemnicy adwokackiej.

Prawo internetu

Kancelaria specjalizuje się również w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem praw osób fizycznych i przedsiębiorstw w internecie.

Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem oferujemy obsługę prawną firm z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dbając o to, aby każdy z Naszych klientów był zadowolony ze współpracy.

AKRES USŁUG

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
W zakresie prawa cywilnego Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące zawierania, wykonywania i interpretacji umów.

W ramach prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, reprezentując i doradzając w sprawach o rozwiązanie małżeństwa, podział majątku wspólnego, stwierdzenia nabycia spadku i podział spadku.

Kancelaria prowadzi obsługę bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w ramach której przygotowuje i uczestniczy w negocjowaniu umów, obsługuje zgromadzenia wspólników czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem oraz treścią protokołów posiedzeń i podejmowanych uchwał.

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu:

Kancelaria prawnicza w WARSZAWIE

W kancelarii adwokata prowadzimy doradztwo prawne dla firm i klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy.

Kancelaria adwokacka w Warszawie prowadzona jest przez doświadczonego prawnika. Udzielamy profesjonalnych porad prawniczych klientom z całego województwa dolnośląskiego oraz mazowieckiego.

Usługi adwokackie wykonujemy we wszystkich instancjach. Możliwe są różne warianty współpracy tj. prowadzenie całej sprawy, tylko na pewnym etapie procesu lub wyłącznie przygotowanie pisma procesowego.

Dzięki rzetelności oraz sumienności w udzielaniu pomocy prawnej zdobyliśmy grono zaufanych i zadowolonych klientów. To właśnie stali klienci są najlepszą rekomendacją dla naszej kancelarii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii adwokackiej.

Zapewniamy:

• fachowe porady prawne

• sporządzanie projektów aktów prawnych

• reprezentowanie klientów w sądach i urzędach

• terminowość w przygotowywaniu aktów

• pełną dyspozycyjność 

Świadczymy pełen zakres usług prawnych

doradztwo w zakresie prawa karnego:

• sporządzanie aktów oskarżenia

• prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego skarbowego

• obrona w procesie przygotowawczym oraz sądowym

• wykroczenia

doradztwo w zakresie prawa pracy:

• kodeks pracy

• prawa pracowników i pracodawców

• umowy o pracę, o dzieło i umowy zlecenia

doradztwo w zakresie prawa rodzinnego:

• podział majątku, sprawy spadkowe, testamenty

• sprawy o unieważnienie małżeństwa i inne sprawy rodzinne

• prowadzenie spraw rozwodowych i separacji

• sprawy alimentacyjne

• ustalenie ojcostwa

• ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem oraz ustalenie opieki prawnej nad dzieckiem

doradztwo w zakresie prawa gospodarczego:

• prowadzenie spraw sądowych

• zakładanie i rozwiązywanie spółek handlowych

• reprezentowanie klientów przed sądami

• obsługa prawna w zakresie prowadzenia, zamykania i likwidacji działalności gospodarczej

Doświadczony adwokat

Jeśli szukasz doświadczonego adwokata, który zajmie się Twoimi sprawami prawnymi, zapraszamy do naszej kancelarii prawniczej.

Wiedza, kompletencje, wyrozumiałość oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta pozwala naszym prawnikom w pełni zrealizować ich oczekiwania.

Zachęcamy do kontaktu zainteresowanych naszą ofertą. Czekamy zarówno na Państwa wizyty w kancelarii, jak i zapytania drogą telefoniczną i mailową.

Podajęmy, że niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy kancelarii.

Oferujemy Państwu rzetelną i profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji i urzędami administracji państwowej oraz samorządowej w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa administracyjnego.

Zapewnimy kompleksowe doradztwo prawne na najwyższym, profesjonalnym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem Państwa oczekiwań oraz sytuacji prawnej. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, profesjonalne projekty umów, pozwy, apelacje i inne pisma procesowe.

Zapraszamy!

Zakres pomocy prawnej

Prawo cywilne i gospodarcze
• przesądowe wezwania do zapłaty
• windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
• ochrona dóbr osobistych
• odszkodowania powypadkowe
• ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• ochrona własności, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności
• ochrona posiadania
• ustanawianie drogi dojazdowej
• sporządzanie i negocjowanie umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia, dzieło,
roboty budowlane, darowizna, renty i dożywocie in.
• zabezpieczanie realizacji umów
• zakładanie przedsiębiorstw

 Prawo rodzinne i opiekuńcze

• rozwody
• separacje
• unieważnianie małżeństw
• alimenty (podwyższenie, obniżenie)
• znoszenie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków
• zaprzeczanie i ustalanie macierzyństwa, ojcostwa
• ustalanie kontaktów z dziećmi

 Prawo spadkowe

• stwierdzanie nabycia spadku
• dział spadku (podział majątku spadkowego)
• zachowek
• zapis
• polecenie
• wydziedziczenie
• obalanie testamentów
• i in. zagadnienia związane z rozrządzeniami na wypadek śmierci,
zabezpieczeniem spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe

 Prawo pracy

• umowy o pracę,
• umowy o zakazie konkurencji
• negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi
• dochodzenie roszczeń pracowniczych, m.in. o przywrócenie do pracy,
o odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę i in.

 Prawo ubezpieczeń

• świadczenia powypadkowe
• świadczenia chorobowe, macierzyńskie
• emerytury, renty
• KRUS

 Prawo konsumenckie

• terminy zapłaty w transakcjach handlowych
• procedury reklamacyjne
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

 Prawo kontraktowe

• listy intencyjne
• projekty umów
• negocjowanie treści umów
• dokonywanie analizy postanowień umownych pod kątem
potencjalnych zagrożeń dla Klienta
• nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych

     Prawo karne

• prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego
przez policję i prokuraturę
• obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji
• reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
• sprawy o ułaskawienie
• sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu
karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela
posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji.

Tworzymy zespół doświadczonych prawników – adwokatów, aplikantów, osób współpracujących, którzy swoją wiedzą i radą wspierają naszą pracę w ramach swoich specjalizacji zawodowych. Reprezentujemy interesy przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Wiedza teoretyczna w połączaniu z wieloletnim doświadczeniem daje gwarancję świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie merytorycznym. W prowadzeniu spraw stosujemy zasady wynikające z ustawy – Prawo o adwokaturze i Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań, aby w efekcie osiągnąć zamierzone cele Klientów.

Doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom, osobom prywatnym. Wielość zdarzeń niejednokrotnie powoduje potrzebę skorzystania z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej. Nasza oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb klientów. Dotyczy wszystkich gałęzi prawa i obejmuje kompleksowe czynności. Zajmujemy się analizą stanów faktycznych i prawnych, dokonujemy oceny skutków podejmowanych działań, formułujemy wnioski i roszczenia. Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla biznesu. Występujemy jako obrońca w sprawach karnych. Doradzamy osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Pisma procesowe

Sporządzamy pisma procesowe. Przygotujemy każde pismo sądowe – pozew, wniosek, środek zaskarżenia – apelacja, zażalenie, kasacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania. Rzetelnie sporządzone pismo sądowe, urzędowe zredagowane przez adwokata uwzględnia wszystkie wymagania formalne, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię procesową postępowania.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, instytucjami. Bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach, uczestniczymy w postępowaniach polubownych, prowadzimy spory przed sądem arbitrażowym.

Opinie prawne

Sporządzamy pisemne opinie. Opiniujemy gotowe akty, w tym umowy, uchwały, akty założycielskie, statuty, regulaminy. Na zlecenie zostanie sporządzona pisemna ekspertyza prawna na wybrany temat.

Porady prawne udzielane przez prawników kancelarii adwokackiej dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jaki i korporacyjnych. Zapewniamy doradztwo prawne dla instytucji państwowych oraz samorządowych.

Porady prawne online

Najlepszym sposobem uzyskania profesjonalnej porady prawnej jest osobisty kontakt z adwokatem lub radcą prawnym w kancelarii. Podczas bezpośredniego kontaktu z klientem można omówić szczegółowo wszystkie istotne dla sprawy aspekty. Jeżeli jednak nie masz możliwości na wizytę z pewnikiem w kancelarii możesz zwrócić się do nas uzyskanie porady online. Opisz nam swoją sprawę w e-mailu i napisz co chcesz uzyskać. Możesz dołączyć zeskanowane dokumenty w sprawie. My ze swojej strony wskażemy Ci jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać poradę prawną e prawnika. Na każdy e-mail odpowiadamy bez zbędnej zwłoki. W zależności od charakteru sprawy oraz Twoich oczekiwań możemy udzielimy Ci  e porady prawnej, sporządzić na Twoje zlecenie pisemną opinie prawną, pismo procesowe typu pozew, wniosek, apelacje, kasacje, zażalenie.

Darmowe porady prawne

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią udzielają bezpłatnych porad prawnych. Gdzie i kiedy możesz uzyskać darmową poradę prawną?

Kancelaria adwokacka w ramach współpracy w Warszawie udziela nieodpłatnych porad prawnych w każdy wtorek miesiąca w Warszawie.

Kancelaria adwokacka zapewnia doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa. Konsultacje prawne obejmują takie dziedziny jak prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo gospodarcze, prawo karne. Jeżeli masz wątpliwości czy jesteśmy w stanie rozwiązać Twój problem, zadzwoń do nas. Twój doradca prawny udzielimy Ci stosownych informacji.

Telefoniczne porady prawne

W ramach stałej obsługi prawnej  dla naszych klientów zapewniamy doraźną pomoc prawną w sytuacjach losowych.

SPRAWY ROZWODOWE

Rozwód instytucja prawa rodzinnego określona w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Oferujemy fachową pomoc prawną w sprawach rozwodowych.

Pozew o rozwód

Doświadczony adwokat doradzi jak napisać pozew rozwodowy i gdzie go złożyć. Wyjaśnimy jak wygląda sprawa rozwodowa, procedura rozwodowa, ile kosztuje przeprowadzenie rozwodu, od czego zacząć postępowanie, jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu. Sporządzimy odpowiedź na pozew o rozwód. Doradzimy kiedy możesz liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co należy zrobić, aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Strony postępowania mogą domagać się orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy. Niezależnie od żądania pozwu sąd może uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia jedna, bądź druga strona. Sąd może również ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony postępowania.

Rozwód bez orzekania winy

Na zgodne żądanie obu stron sąd może zaniechać orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Separacja

Prowadzimy sprawy o ustanowienie i zniesienie separacji. Wyjaśnimy kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji, jaka jest różnica między separacją, a rozwodem. Powiemy jakie są koszty prowadzenia sprawy o ustanowienie separacji i co powoduje separacja faktyczna – nieformalna.

Rozwód kościelny

Kodeks Prawa Kanonicznego określa zasady postępowania w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne definiuje przyczyny unieważnienia małżeństwa konkordatowego. Poinformujemy o wymogach formalnych uzyskania rozwodu kościelnego, przebiegu postępowania rozwodowego. Wyjaśnimy czy w sprawie występuje adwokat kościelny i co należy zrobić, aby uzyskać jego pomoc.

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe – wniosek o zabezpieczenie powództwa. Prowadzimy mediacje rozwodowe, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym.

Dowiesz się jakich roszczeń możesz dochodzić w sprawie rozwodowej, jakie są skutki prawomocnego wyroku rozwodowego wobec zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek. Pouczymy co dzieje się z majątkiem wspólnym stron, o skutkach prawnych rozwodu wobec nazwiska, małoletnich dzieci. Wyjaśnimy czy alkoholizm, zdrada, przemoc domowa jest wystarczającą przesłanką orzeczenia winy.

Sprawy alimentacyjne

Alimenty – świadczenie określone w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania osobie uprawnionej. Prowadzimy sprawy alimentacyjne.

Reprezentujemy strony w sprawach o:

Dochodzimy roszczeń alimentacyjnych dzieci wobec rodziców i rodziców wobec dzieci, świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonków, rodziców.

Alimenty dla dzieci

Należą się dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Wiek dziecka, kontynuacja nauki nie jest jedyną przesłanką określającą czas obowiązku alimentacyjnego. Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny bada przede wszystkim jakie są potrzeby dziecka i jakie ma możliwości finansowe osoba zobowiązana.

Alimenty dla rodziców

Rodzice, którzy znajdują się w niedostatku mogą żądać ustalenia obowiązku alimentacyjnego od swoich dzieci w sytuacji, gdy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Okolicznością braną pod uwagę jest wiek, stan zdrowia osoby uprawnionej, brak niezbędnych środków do życia.

Alimenty dla małżonka

W czasie trwania małżeństwa

Wynikają z przepisów prawa rodzinnego, które mówią, iż oboje małżonkowie są obowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założyli.

Po rozwodzie

Należą się byłemu małżonkowi, który znajduje się w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wysokość alimentów

Pomożemy ustalić rozmiar potrzeb osoby uprawnionej oraz prawidłową wysokość alimentów.

Pozew o alimenty

Sporządzimy pozew o alimenty, odpowiedź na pozew alimentacyjny. Udzielimy fachowej porady prawnej kiedy wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jakie dowody należy przedstawić w tym zakresie.

Zabezpieczenie alimentów

Adwokat w sprawie alimentacyjnej sporządzi wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania sądowego. Prowadzimy sprawy karne wobec osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy postępowania w zakresie egzekucji alimentów za granicą. Wyjaśnimy czy możesz żądać alimentów wstecz, jaki jest termin przedawnienia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm dotyczy spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, spółdzielni, instytucji oraz podmiotów indywidualnychKancelaria adwokacka zapewnia w tym zakresie kompleksowe usługi.

Tworzenie oraz likwidacja podmiotów gospodarczych

Nasi prawnicy pomogą dokonać wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności uwzględniającej zakres oraz przedmiot zamierzonego przedsięwzięcia. Pomagamy w tworzeniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych – gromadzimy stosowną dokumentację, przygotowujemy wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, aktualizujemy zaistniałe zmiany. Obsługujemy posiedzenia organów spółek. Opracowujemy akty wewnętrzne w postaci statutów, regulaminów, uchwał.

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze określa zasady zasady postępowania w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorcy. Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania upadłościowe. Opracowujemy projekty programów naprawczych dla firm.

Postępowanie sanacyjne

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą postępowania sanacyjne na podstawie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Wyjaśnimy Ci kto i kiedy może złożyć wniosek wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub sanacyjnego. Powiemy jak przebiega postępowanie oraz jakie są skutki prawne wobec firmy. Doradzimy Ci jak sporządzić wniosek, jakie dokumenty należy zgromadzić i do którego sądu go zgłosić.

Umowy

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią adwokacką w ramach realizowanej obsługi prawnej opiniują oraz sporządzają umowy. Badamy zgodności klauzul umownych z przepisami obowiązującego prawa oraz w zakresie istnienia ewentualnego ryzyka gospodarczego.

Tworzenie oddziałów oraz przedstawicielstw firm

Kancelaria Adwokacka zajmuje się pomocą w tworzeniu oddziałów oraz przedstawicielstw  firm.

Windykacja należności

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z Kancelarią zajmują się windykacją należności. Jeżeli masz problem z niesolidnym dłużnikiem, nie zwlekaj z podjęciem stosownych kroków prawnych w celu wyegzekwowania swojej należności. Czas w tym przypadku działa tylko na Twoją niekorzyść.

Fundusze europejskie

Masz pomysł jak rozwijać swoją firmę, a nie wiesz gdzie i jak pozyskać środki na ten cel? Zadzwoń! Sprawdzimy czy masz szansę uzyskać środki finansowe na rozwój firmy z funduszy europejskich oraz pomożemy sporządzić wniosek.

Zamówienia publiczne

Chciałbyś mieć więcej zleceń, a nie wiesz jak starać się o zamówienia publiczne? Zgłoś się do nas. Nasi adwokaci oraz radcowie prawni posiadają doświadczenie w sprawach zamówień publicznych. Pomożemy Ci znaleźć właściwe ogłoszenia oraz przygotować dokumenty aplikacyjne.

SPRAWY CYWILNE

Prawo cywilne – dziedzina prawa, która obejmuje zespół przepisów prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Prowadzimy sprawy cywilne.  Dochodzimy roszczeń o zapłatę należności pieniężnych. Reprezentujemy klientów w sporach konsumenckich – reklamacja.

Umowy

Sporządzamy, opiniujemy umowy cywilne, przykładowo: umowa kupna – sprzedaży, zlecenie, umowa o dzieło, najem, dzierżawa. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odszkodowaniami za szkody przy realizacji umów.

Rękojmia za wady

Prowadzimy sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji. Jako kupujący wadliwą rzeczy możesz dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, prawne oraz ukryte albo roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji. Wyjaśnimy jakie są różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją, co obejmuje gwarancja rozruchowa. Pomożemy zgłosić skuteczną reklamację w sprawie. Wyjaśnimy kiedy można złożyć oświadczenie odstąpienie od umowy, jak i kiedy można dokonać zwrotu zakupionego towaru. Udzielimy porady prawnej czy zachodzi niezgodność towaru z umową, jakie są zasady określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Adwokaci kancelarii zajmują się prawnymi sposobami zabezpieczenia wykonania zawieranych kontraktów poprzez :

Zaliczka a zadatek

Wyjaśnimy jak jest różnica między zaliczką a zadatkiem, będziemy reprezentować Cię w postępowaniu o zwrot udzielonego zadatku, zaliczki.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy wierzycieli, dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Występujemy do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Sporządzimy:

Pismo procesowe

Doświadczony adwokat sporządzi pozew w sprawie cywilnej, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną. Powiemy jaka jest opłata w sprawie pozwu o zapłatę. Uczestniczymy w mediacjach, postępowaniach polubownych.

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje stosunki prawne w rodzinie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zasady dotyczące zawierania małżeństw, stosunki majątkowe między małżonkami oraz zasady pokrewieństwa i powinowactwa. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rodzinne, w tym dotyczące adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki oraz kurateli.

Rozdzielność majątkowa

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o ustanowienie w drodze procesu sądowego rozdzielności majątkowej między małżonkami. W ramach świadczonej obsługi prawnej sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie ( intercyza ) – umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podział majątku

Prawnicy kancelarii prowadzą sprawy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej – po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy oraz procesu sądowego.

Opieka nad dzieckiem

Doświadczony adwokat poprowadzi sprawę rodzinną o ustanowienie opieki nad dzieckiem, zwolnienie opiekuna prawnego z obowiązku opieki oraz o wydanie zezwolenia w sprawach dotyczących majątku małoletniego.

Ubezwłasnowolnienie

Skuteczny prawnik pomoże w postępowaniu sądowym o ubezwłasnowolnienie pełne lub częściowe oraz o ustanowienie opiekuna prawnego oraz kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o unieważnienie małżeństwa w razie wystąpienia przeszkód małżeńskich:

Kuratela

Kancelaria adwokacka reprezentuje strony w sprawach o ustanowienie:

Władza rodzicielska

Dobry adwokat udzieli pomocy prawnej oraz będzie reprezentował strony w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy sprawy o:

Kontakty z dzieckiem

W razie utrudniania kontaktów z dzieckiem adwokaci kancelarii reprezentują klientów w sprawach uregulowania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Dla Ciebie przygotujemy wniosek o uregulowanie i zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Zgoda sądowa na czynności prawne

Reprezentujemy strony w:

Kancelaria prawa rodzinnego prowadzi sprawy o:

Twój adwokat rodzinny wyjaśnimy jakie są prawa dziecka oraz kiedy przysługują świadczenia rodzicielskie. Jeżeli masz pytania z przyjemnością udzielimy fachowej porady prawnej.

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego zawierającą normy prawne określające zasady przejścia prawa i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach spadkowych.

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie następuje z chwilą śmieci spadkodawcy. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią prowadzą postępowania o stwierdzenie praw do spadku oraz dział spadku. Reprezentujemy strony w postępowaniu o unieważnienie testamentu.

Zachowek

Zachowek jest roszczeniem względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy. Należy do długów spadkowych. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o zachowek.

Dział spadku

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej udzielą Ci fachowej porady prawnej, pomogą w sporządzeniu umowy o dział spadku oraz poprowadzą postępowanie sądowe o dział spadku. Doradzimy w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy.

Odrzucenie spadku

Wyjaśnimy kiedy jest możliwe uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku oraz czy, kiedy i w jakiej formie jest możliwe odrzucenie spadku.

Wydziedziczenie

Kancelaria prowadzi sprawy wydziedziczenie oraz o uznanie za niegodnego. Spadkodawca może pozbawić stronę uprawnioną prawa do zachowku. Wyjaśnimy Ci jakie są zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Adwokaci oraz radcowie prawni pomogą w ujawnieniu spadkobierców w księgach wieczystych. Wyjaśnimy jakie obowiązują stawki podatkowe i w jaki sposób należy zgłosić informacje w urzędzie skarbowym.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w zakresie prawa spadkowego, nie wiesz jak sporządzić testament, dokonać zapisu, wydziedziczyć spadkobiercę niegodnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Twój adwokat mający doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych doradzi Ci jak rozwiązać dany problem.

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości jest działem prawa cywilnego. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa nieruchomości.

Audyt nieruchomości

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje analizę oraz badanie stanu prawnego nieruchomości – weryfikacja uprawnień, obciążeń, oznaczeń nieruchomości. Adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii prowadzą postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Prawo własności

Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony własności oraz posiadania:

Twój adwokat wyjaśni Ci kto to jest posiadacz samoistny, kim jest posiadacz zależny, jakie mają prawa i obowiązki.

Użytkowanie wieczyste

Prowadzimy sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyjaśnimy Ci jaka jest różnica między użytkowaniem wieczystym a własnością.

Ograniczone prawa rzeczowe

Kodeks cywilny do ograniczonych praw rzeczowych zalicza:

Służebności

Prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności gruntowych oraz osobistych. Składamy wnioski o  zniesienie i stwierdzenie wygaśnięcia służebności. Pomożemy Ci załatwić formalności z ustanowieniem:

Twój prawnik poprowadzi sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności.

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego polegającą na nabyciu prawa własności wskutek upływu czasu. Przedmiotem zasiedzenia mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome, użytkowanie wieczyste, służebności.

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenia nieruchomości wymaga upływu dwudziestu lat dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze oraz trzydziestu lat dla posiadacza w złej wierze od momentu objęcia rzeczy w posiadanie.

Zasiedzenie służebności

Zasiedzenie służebności, np. drogi koniecznej może nastąpić wtedy, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Uwłaszczenie

Uwłaszczenie jest sposobem uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Dotyczy ono posiadaczy nieruchomości, którzy nabyli działki bez zachowania prawem przewidzianej formy, np. bez zachowania formy aktu notarialnego. Posiadacz nieruchomości musi wykazać, że działka byłą w jego władaniu przez okres pięciu lat od dnia wejście w życie ustawy oraz wchodziła w skład gospodarstwa rolnego. Następuje ono na podstawie orzeczenia sądu w formie postanowienia. posiadacz wykaże, że działka była w jego władaniu przez okres pięciu lat nieprzerwanie do dnia wejścia ustawy w życie oraz musiała wchodzić w skład gospodarstwa rolnego.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze postanowienia sądu. Każdy ze współwłaścicieli rzeczy wspólnej może wystąpić o zniesienie współwłasności.

Umowy

Twój adwokat będzie reprezentował Twoje interesy podczas negocjacji warunków umowy, sporządzi opinie prawną do umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych. Dla naszych klientów prowadzimy sprawy zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

SPRAWY BUDOWLANE

Prawo budowlane reguluje poszczególne etapy procesu budowlanego. Prowadzimy sprawy budowlane. Zapewniamy obsługę prawną procesu inwestycji budowlanych, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji budowlanej, wykonujemy audyt nieruchomości – ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

Warunki zabudowy

Adwokat poprowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzimy wniosek o warunki zabudowy.

Pozwolenie na budowę

Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego określonego w przepisach budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pomożemy uzupełnić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pozwolenie na użytkowanie

Doradzimy jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego. Przygotujemy wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, sporządzimy zawiadomienie o zakończeniu budowy, zawiadomienie o zamiarze o przystąpienia do użytkowania.

Zmiana sposobu użytkowania

Prawnicy kancelarii przygotują zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Poinformujemy co powinno zawierać zgłoszenie i gdzie należy je skierować.

W naszej kancelarii uzyskasz wyczerpującą poradę prawną w zakresie prawa budowlanego. Wyjaśnimy czy i kiedy ulega przedawnieniu samowola budowlana, jakie są kary w przypadku samowoli budowlanej, co stanie się z budynkiem bez pozwolenia budowlanego.

Samowola budowlana

Ustawa Prawo budowlane określa jakie obiekty nie wymagają uzyskania pozwolenia. Wybudowałeś garaż bez pozwolenia lub inny obiekt? Zgłoś się do naszej kancelarii, a my zajmiemy się Twoją sprawą, ustalimy czy jest możliwa i na jakich warunkach legalizacja samowoli budowlanej.

Zastępstwo procesowe

Zapewniamy zastępstwo procesowe:

Odwołanie od decyzji

Sporządzamy pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym, w tym odwołania od orzeczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ( WINB) na:

Pomożemy złożyć kaucję za wniesienie skargi. Prowadzimy mediacje i postępowania polubowne. W zakresie obsługi procesu budowlanego korzystamy ze wsparcia konsultantów branżowych – architektów, geodetów – którzy służą pomocą w prowadzonych przez nas sprawach.

Sporządzamy, konsultujemy, opiniujemy umowy przedwstępne, deweloperskie, sprzedaży i umowy o roboty budowlane. Prowadzimy rokowania, negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy. Naszymi klientami są inwestorzy, firmy budowlane – generalni wykonawcy i podwykonawcy, deweloperzy.

Doświadczony adwokat wyjaśni czy budowa garażu, wiaty, wymiana okien, budowa ogrodzenia, przyłącza kanalizacyjnego, ocieplenie budynku wymaga uzyskania pozwolenia, czy wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych. Udzielimy porady prawnej kiedy można uzyskać warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej.

SPRAWY GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa określającą zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze dzieli się na publiczne i prywatne.

Zakładanie działalności gospodarczej

Prawnicy kancelarii zapewniają kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Pomożemy dokonać wyboru formy działalności gospodarczej – spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa, czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Służymy pomocą przy wyborze formy opodatkowania dla firmy.  Specjalizacją kancelarii jest bieżąca obsługa prawna firm, spółek, instytucji.

Zakładanie spółek prawa handlowego

Kancelaria adwokacka zajmuje się zakładaniem spółek prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych określa zasady tworzenia spółek osobowych i kapitałowych. Wyjaśnimy jak funkcjonują w obrocie gospodarczym spółki prawa handlowego:

Udzielimy informacji co robi komplementariusz i komandytariusz w spółce komandytowej, jakie są zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, powiemy czy dobrym rozwiązaniem będzie spółka jednoosobowa, jak powinna wyglądać nazwa firmy, jak prowadzić księgę udziałów, czym zajmuje się w spółce prokurent. Wyjaśnimy jakie są zalety i wady, jak funkcjonuje obrocie gospodarczym spółka cywilna.

Upadłość spółki

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Wyjaśnimy jakie są zasady prawa gospodarczego w tym zakresie, powiemy kiedy i kto może zgłosić wniosek o upadłość spółki, jakie są zasady prowadzenia spółki w upadłości.

Likwidacja spółki

Prawo gospodarcze określa zasady likwidacji spółek kapitałowych i osobowych. Prawnicy kancelarii pomogą przeprowadzić likwidację firmy zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, aby w końcowym efekcie wykreślić spółkę z rejestru.

Przekształcenie spółki

Adwokat pomoże dokonać zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się przekształcaniem wszystkich spółek prawa handlowego, w tym spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej. Przekształcamy i łączymy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.

Umowy gospodarcze

Prawnicy kancelarii w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych. Dokonamy wykładni prawnej oraz analizy zgodności z prawem obowiązującym umowy handlowej. Oceniamy umowy w zakresie ewentualnego ryzyka gospodarczego. Doradzimy skuteczny sposób zabezpieczenia umowy. Sporządzamy umowy zastawu, deklaracje wekslowe, umowy przelewu na zabezpieczenie.

Windykacja długów

Bardzo istotną kwestią dla funkcjonowania firmy jest zachowanie płynności finansowej. Nasza kancelaria w imieniu wierzycieli prowadzi postępowania windykacyjne. Pomagamy odzyskać zasądzone należności pieniężne. Adwokaci kancelarii prowadzą sprawy na podstawie powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – skarga pauliańska.

Prawo spółdzielcze

Jeżeli chcesz założyć spółdzielnię i nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Udzielimy wyczerpującej pomocy prawnej, pomożemy zgromadzić niezbędne dokumenty w tym zakresie. Nasza kancelaria zajmuje się również bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych – prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw lokatorów. Jeżeli zostałeś wykluczony lub wykreślony z grona członków spółdzielni, to możesz wnieść odwołanie. Nasi prawnicy pomogą skutecznie odwołać się on niekorzystnych decyzji spółdzielni.

Upadłość konsumencka

Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta, jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta. Powiemy jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu go zgłosić, jakie dokumenty należy zgromadzić.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na na temat prawa gospodarczego udzielimy stosownej porady prawnej.  Prawnicy kancelarii reprezentują strony w postępowaniach gospodarczych – przed sądem gospodarczym, organami skarbowymi, urzędem zamówień publicznych.

PRAWO KARNE

Prawo karne zawiera przepisy prawne, które określają zasady odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony, przestępstwa – zbrodnie i występki oraz wykroczenia. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne.

Obrońca

Skuteczny adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w sprawie:

Prawnicy kancelarii reprezentują:

Tymczasowe aresztowanie

Kodeks postępowania karnego ( kpk ) określa zasady stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Kancelaria adwokacka podejmuje działania w celu uchylenia lub zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych:

Zatrzymanie

Adwokaci kancelarii sporządzają środki odwoławcze – zażalenie – w sprawie bezprawnych zatrzymań.

Pokrzywdzony

Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w toczących się postępowaniach karnych. Prowadzimy sprawy o zniesławienie, pomówienie, groźby karalne. Profesjonalny adwokat od spraw karnych sporządzi:

Skazany

Nasi prawnicy prowadzą sprawy na podstawie ustawy Kodeks karny wykonawczy ( kkw ). Doświadczony prawnik pomoże w sprawie o:

Zatarcie skazania

Przedawnienie w prawie karnym skutkuje brakiem odpowiedzialności sprawcy za popełniony czyn zabroniony – przestępstwo, przestępstwo karno skarbowe, wykroczenie. Kancelaria prowadzi sprawy o zatarcie skazania. Zatarcie skazanie jest podstawą usunięcia wpisu o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Pismo procesowe

Dobry adwokat sporządzi każde pismo procesowe w sprawie karnej, w tym:

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawa karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Adwokaci posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej, zaskarżą każde orzeczenie karne. Twój adwokat będzie reprezentował Twoje interesy w trakcie negocjacji z prokuraturą – uzgodnienie warunków dobrowolnego poddania się karze. Udzieli Ci porady prawnej gdzie i jak uzyskać informacje o osobie – zapytanie o niekaralności, jakie są skutki powrotu do przestępstwa – recydywa. Nasze usługi prawne obejmują m.in. :

SPRAWY ROLNE

Prawo rolne – zespół przepisów prawnych regulujących zasady produkcji rolnej i zasady prawne dotyczące rolniczego wykorzystania ziemi. Prowadzimy sprawy rolne rolników indywidualnych, producentów rolnych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego – spółdzielnie rolnicze.

Adwokaci kancelarii zapewniają:

Grupy producentów rolnych

Świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą grupy producentów rolnych. Nasze usługi prawne obejmują:

Potrafimy skutecznie reprezentować klientów. Zaufaj specjalistom – rolnictwo i aspekty prawne.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest zespołem norm prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa, a organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych.

Odwołanie od decyzji

Prawnicy kancelarii w ramach wykonywanej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych w sprawach administracyjnych, w tym:

Adwokaci kancelarii reprezentują strony w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej oraz samorządowej.  Reprezentujemy klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniach przed urzędami skarbowymi oraz izbami skarbowymi. Doświadczony adwokat poprowadzi postępowanie z zakresu ustawy ordynacja podatkowa.

Koncesja, licencja, zezwolenie

Prawnicy kancelarii prawnej prowadzą sprawy dotyczące uzyskiwania:

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Prawo meldunkowe określa zasady uzyskania meldunku czasowego oraz meldunku tymczasowego.

Obywatelstwo polskie

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w sprawach administracyjnych związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego.

Prawnicy kancelarii prowadzą:

Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o:

Na zlecenie naszych klientów sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dobry adwokat doradzi Ci w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Prowadzimy negocjacje w sprawie odszkodowania za wywłaszczone grunty. W przypadku zaniżonych odszkodowań prowadzimy sprawy sądowe.

SPRAWY PRACOWNICZE

Prawo pracy – zespół norm prawnych określających stosunek pracy, relacje między pracownikiem i pracodawcą. Ustawa kodeks pracy określa prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Reprezentujemy klientów w sprawach pracowniczych, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Wypowiedzenie umowy

Prowadzimy sprawy pracownicze o:

Reprezentujemy strony w sprawie zwolnień dyscyplinarnych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Prowadzimy postępowania sądowe o przywrócenie do pracy, o uznanie złożonego wypowiedzenia za bezskuteczne. Reprezentujemy strony w postępowaniach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Urlop

Jeżeli masz wątpliwości czy i w jakiej wysokości przysługuje Ci urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, jakie z tego tytułu przysługują świadczenia możesz liczyć na fachową poradę prawą. Doświadczony adwokat wyjaśni kiedy przysługuje urlop okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop na żądanie.

Umowa o pracę

Adwokaci kancelarii zajmują się sporządzaniem, opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich. Przygotujemy umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracy i po jej zakończeniu. Opracujemy do umowy klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Świadectwo pracy

Zastępujemy strony w sprawach sądowych o sprostowanie świadectwa pracy.

Czas pracy

Sprawy związane z ewidencją czasu pracy są naszą domeną. Wyjaśnimy jakie są normy i ogólny wymiar czasu pracy, co to są systemy i rozkłady czasu pracy, jak stosować system zadaniowego czasu pracy. Reprezentujemy strony w sporach sądowych o wynagrodzenie za nadgodziny, prace w porze nocnej.

Wynagrodzenie

Prawnicy kancelarii udzielą pomocy w zakresie roszczeń o należne wynagrodzenie za pracę. Powiemy jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia – praca w godzinach nadliczbowych, czy i w jakiej wysokości należy się odprawa.

Wypadek przy pracy

Reprezentujemy poszkodowanych pracowników w sprawach o odszkodowania  – wypadek przy pracy,  wypadek w drodze do pracy i z pracy. Prowadzimy sprawy pracownicze o odszkodowanie z tytułu chorób zawodowych, o jednorazowe odszkodowanie. Poinformujemy jakie masz prawa jako poszkodowany, jakie mogą być przyczyny wypadku, jak zgromadzić dokumentację powypadkową, wyjaśnimy czy karta wypadku, protokół powypadkowy został wypełniony prawidłowo, pomożemy przygotować zgłoszenie wypadku.

Ustalenie stosunku pracy

Prawnicy kancelarii przygotują pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku stosowania umów cywilnoprawnych.

Naruszenie praw pracowniczych

W sytuacji niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązków ustawowych zastępujemy pracowników w sprawach roszczeń o naruszenie praw pracowniczych. Prowadzimy sprawy o mobbing, o naruszenie zakazu konkurencji.

Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin BHP. Pomoc prawna kancelarii prawa pracy obejmuje swoim zakresem również postępowanie z udziałem związków zawodowych. Udzielamy porad prawnych z zakresu spraw pracowniczych w kwestiach dotyczących zwolnień grupowych.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych jest system ustawowych gwarancji i świadczeń na wypadek określonego zdarzenia – śmierci, choroby, starości. Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W sporach reprezentujemy zarówno ubezpieczonych, jak i ubezpieczających.

Emerytura i renta

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ubezpieczenie chorobowe

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmują:

Prawnicy kancelarii poinformują Cię o obowiązującym stanie prawnym oraz pomogą sporządzić stosowny wniosek o należne świadczenie.

Ubezpieczenie wypadkowe

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują:

Jednorazowe odszkodowanie

Osoba, który uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Adwokaci kancelarii przygotują dla Ciebie sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS. Będziemy reprezentować Twoje interesy, aby to odszkodowanie było w prawidłowej wysokości.

Porady prawne

W kancelarii uzyskasz poradę prawną w zakresie zasadności obniżenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wyliczenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podpowiemy jak wykazywać w sporze z ZUS -em lub KRUS-em posiadane uprawnienia pracownicze. Prawnicy kancelarii pomogą Ci ustalić, czy nabyłaś/nabyłeś prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz co powinieneś zrobić, aby stosowne świadczenie uzyskać. Adwokat lub radca prawny wyjaśni Ci czy ze względu na wykonywaną pracę w warunkach szkodliwych kwalifikujesz się na wcześniejszą emeryturę.

Odwołanie od decyzji

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią w ramach świadczonej obsługi prawnej zajmują się sporządzaniem pism procesowych. Dla naszych klientów przygotujemy odwołanie od decyzji organów rentowych oraz emerytalnych, w tym odwołań od decyzji ZUS i KRUS. Prowadzimy postępowania z zakresu odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników.

Reprezentacja stron

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na Twoje zlecenie sporządzimy stosowne pismo procesowe – odwołanie, skargę, apelację.

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne (cudzoziemców) jest zespołem norm prawnych określających zasady pobytu czasowego oraz stałego cudzoziemców w Polsce. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa imigracyjnego oraz pomaga cudzoziemcom w legalizacji pobytu w Polsce.

Karta Polaka

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z kancelarią zapewniają pomoc prawną w zakresie uzyskania Karty Polaka.

Karta pobytu

Kancelaria pomaga cudzoziemcom w sprawach uzyskania dokumentów takich jak:

Prawnicy składają wnioski i reprezentują strony w postępowaniu o uzyskanie statutu rezydenta długoterminowego RP oraz w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Jest ono wydawane maksymalnie na 3 lata, może jednak być wydane na krótszy okres, jeżeli taką długość wskazują podstawy złożonego wniosku. Wydane zezwolenie nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane dla cudzoziemca planującego pobyt czasowy w Polsce połączony z zatrudnieniem.

Zezwolenie na pobyt stały

Wydawane jest dla cudzoziemców posiadający polskie pochodzenie, małżonka polskiego obywatela, małoletnich dzieci polskiego obywatela, posiadaczy ważnej karty Polaka. O uzyskanie zezwolenia na pobyt stały mogą się starać małoletnie dzieci cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Wydawane jest dla cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Cudzoziemiec musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Prawnicy kancelarii pomogą sporządzić skargę oraz będą reprezentować Twoje interesy w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Wiza

Twój adwokat wyjaśni Ci i jakie są zasady oraz tok postępowania w sprawie uzyskania wizy do Kanady, wizy do USA.

Twój adwokat pomoże Ci przygotować zaproszenie dla cudzoziemca, sporządzimy dla Ciebie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz pobyt czasowy, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Udzielimy Ci informacji na czym polega pobyt tolerowany.

Prawo autorskie

Własność przemysłowa

Kancelaria adwokacka – Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata z naszej firmy gwarantuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, poprzez zaangażowanie połączone z rzetelną i bogatą wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Kancelaria Adwokacka adwokata w celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie współpracuje z prawnikami wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach prawa.

Celem Kancelarii Prawnej jest wysoka jakość świadczonych usług oraz najskuteczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązanie powierzonej sprawy w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Cechuje nas skuteczność działania, albowiem do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie z dużym zaangażowaniem i pasją, tak by świadczona pomoc prawna była na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Kancelaria zwraca dużą uwagę na budowaniu relacji z Klientami opartych na wzajemnym zaufaniu. Wszystkie informacje powierzone Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką.

Kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy kompleksową obsługę prawną pomoc prawną na rzecz osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Świadczona pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych: pozwów, środków zaskarżenia innych pism procesowych, opinii prawnych, opracowywaniu i opiniowaniu umów, tworzeniu dokumentów organów spółek, uczestniczeniu w negocjacjach, prowadzeniu mediacji pozasądowych. Adwokaci świadcząc ponadto pomoc prawną w zakresie prowadzenia sprawy przed sądami (w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym) organami ścigania (Policja Prokuratura), urzędami oraz innymi organami.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego, administracyjnego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

SylwiaBelska

Celem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Realizacja tego celu opiera się przede wszystkim na budowaniu obustronnego zaufania w relacjach z Klientem, zrozumieniu istoty problemu i poszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań.

Specjalizacją Kancelarii Adwokackiej jest szeroko rozumiane prawo karne, prawo rodzinne i prawo cywilne oraz prawo gospodarcze.

Kancelaria Adwokacka szczególny nacisk kładzie na komunikację z Klientami, na bieżąco przekazując informację o stanie powierzonych spraw. Mam świadomość, że nie ma dwóch takich samych spraw i każda wymaga indywidualnego potraktowania.

Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu jestem w stanie rozwiązać najbardziej skomplikowane zagadnienia w każdej dziedzinie prawa. Kancelaria Adwokacka obsługuje klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i klientów zagranicznych.

Pomoc prawną jest świadczona zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i umów regularnej obsługi prawnej.

Prawo karne
Prawo administracyjne

oraz prawo pracy

Prawo cywilne

oraz prawo rodzinne

Prawo gospodarcze

ZakresDziałalności

Prawo karne

Kancelaria adwokacka oferuje swoim klientom usługi w zakresie prawa karnego zarówno na terenie Proszowic i Krakowa, jak i poza nimi. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych lub reprezentuje klienta lub sądem również w dni wolne od pracy, zarówno w aresztach śledczych w Krakowie, jak też w zakładach karnych położonych w innych miastach.

Prawo administracyjne i prawo pracy

Kancelaria adwokacka zapewnia pomoc w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa pracy na terenie województwa małopolskiego. Adwokat udziela również porad w dni wolne od pracy. Zakres usług w zakresie prawa administracyjnego:

Zakres usług w zakresie prawa pracy:

Prawo cywilne i prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia usługi w zakresie prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. W sytuacjach pilnych kancelaria adwokacka służy również pomocą w dni wolne od pracy. Zakres usług (prawo rodzinne):

Zakres usług (prawo cywilne):

Prawo gospodarcze

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom pomoc w zakresie prawa gospodarczego zarówno na Proszowic i Krakowa, jak i poza nimi. Zapewnia swoim klientom również usługę stałej kompleksowej obsługi prawnej Firm w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
Zakres usług:

Zakres usług (obsługa Firm):

Kancelaria Adwokacka Patryk prowadzi kompleksową obsługą spraw:

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się dla Państwa obsługą wszelkiego typu standardowych postępowań sądowych, a także dba o fachowe doradztwo prawne na rzecz swoich Klientów. Potrafimy godnie reprezentować każdego, niezależnie od ciężaru gatunkowego sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Dogłębna analiza oraz wybór najbardziej optymalnego rozwiązania to podstawa działalności, jaką za każdym razem podejmuje nasz adwokat.

Z usług prawnych, jakie oferuje Państwu nasz adwokat w Warszawie, mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. By sprostać potrzebom naszych Klientów zajmujemy się świadczeniem zarówno stałej obsługi prawnej oraz prowadzeniem spraw w ramach udzielenia nam jednorazowego pełnomocnictwa.

Korzystając z pomocy naszego adwokata w Warszawie mają Państwo gwarancję rzetelnej i kompetentnej obsługi. Warunki współpracy, jakie oferujemy naszym Klientom, są w pełni klarowne. Zawsze dążymy do sukcesu i pozytywnego rozwiązania sprawy dla naszych Klientów. Do działania motywuje nas, osiągnięcie zadowolenia osób chcących skorzystać z naszej pomocy, które osiągamy poprzez wysoka skuteczność naszych usług. Nasz adwokat znajduje się w Obornikach, jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Państwa sukces to triumf naszej Kancelarii Adwokackiej!

Adwokat WARSZAWA Sprawy Karne, postępowanie karne

Kancelaria Adwokacka z Warszawy specjalizacja prawo karne. Adwokaci karniści z dużym doświadczeniem. Prawo karne, karne skarbowe, karne gospodarcze.

Codziennie pomagamy naszym klientom w

ADWOKAT SPRAWY KARNE Warszawa

Prowadzimy każdy rodzaj spraw karnych – posiadamy doświadczenie w przeszło 50 rodzajach spraw karnych

Osoby szukające pomocy z zakresu prawa karnego zwykle zwracają się do kancelarii, które jako przedmiot swojej działalności wskazują właśnie prowadzenie postępowań karnych. Takie zachowanie jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione, lepiej bowiem zlecić prowadzenie postępowania osobie, która w danej dziedzinie posiada doświadczenie. Wiedzieć jednakże należy, że są różne rodzaje spraw karnych, dlatego szukając obrońcy warto nieco dokładniej zapoznać się z oferowanymi usługami, nie każdy bowiem adwokat zajmujący się sprawami karnymi będzie posiadał doświadczenie.

Zobacz także zakładkę – Najczęściej prowadzone sprawy

Poniżej przedstawiamy nasze główne specjalizacje

Pod pojęciem „sprawy karne” kryją się wszelkie postępowania, które toczą się w związku z popełnieniem czynu przestępnego. O tym, że dany czyn jest przestępstwem stanowią zaś przede wszystkim przepisy Kodeksu karnego, pamiętać jednakże należy, że także inne ustawy, np. Kodeks karny skarbowy, przewidują karalność pewnych zachowań. Wśród spraw karnych wyróżnić więc możemy:

ZWYKŁE SPRAWY KARNE

Pamiętać jednakże należy, iż pomimo „podziału” spraw karnych, wszystkie toczą się w oparciu o te same przepisy postępowania zawarte w Kodeksie postępowania karnego.

Zwykłe sprawy karne dotyczą przestępstw najbardziej pospolitych, a więc np.

Pomocy prawnej w zakresie tych spraw udzielamy przede wszystkim osobą podejrzanym bądź oskarżonym o popełnienie danego przestępstwa, ale również osobie pokrzywdzonej czynem przestępnym, występująca w charakterze oskarżyciela prywatnego bądź posiłkowego.

W przypadku podejrzanego/oskarżonego udzielana mu pomoc prawna polegać będzie przede wszystkim na doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania, prowadzeniu obrony w postępowaniu przygotowawczym, jak i podczas postępowania sądowego, czy składaniu stosownych pism i odwołań w toku postępowania.

Pokrzywdzony może z kolei liczyć na pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz reprezentację w postępowaniu przygotowawczym, jak również na etapie postępowania sądowego.

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE

Do kategorii spraw karnych gospodarczych zaliczają się z kolei wszelkie sprawy związane z obrotem gospodarczym, a więc np.

SPRAWY KARNE SKARBOWE

Sprawy karne skarbowe zostały uregulowane m.in. w Kodeksie karnym skarbowym i dotyczą przede wszystkim postępowań prowadzonych przez urząd skarbowy. Postępowania w tym zakresie wszczynane są głównie z powodu prowadzenia niewłaściwych rozliczeń z urzędem. Do spraw karnych skarbowych zaliczamy np.

SPRAWY O WYKROCZENIA

Sprawy o wykroczenia również należą do kategorii spraw karnych, jednakże są to sprawy o znacznie mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, przez co i kara przewidziana ustawą jest dla sprawcy zwykle mniej dolegliwa. Wykroczeniami są więc np.

W sprawach o wykroczenia niemniej warto jednak skorzystać z pomocy obrońcy, gdyż tak samo jak np. w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, tak samo w przypadku wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, wobec sprawcy orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, czynny udział obrońcy w takim postępowaniu może więc doprowadzić do tego, że sąd nie będzie mieć podstaw do zastosowania owego środka karnego lub zostanie on orzeczony w niższym wymiarze.

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Wydawać by się mogło, że skoro wobec sprawcy przestępstwa został wydany wyrok skazujący to osoba taka nie potrzebuje już pomocy prawnej, gdyż wyrok musi zostać wykonany.

Wskazane twierdzenie jest jednakże tylko w połowie prawdziwe, gdyż na etapie wykonywania wyroku zasadne może być złożenie np.

Adwokat działający w sprawie zatroszczy się więc, aby postępowanie wykonawcze było wobec skazanego jak najmniej dotkliwe i żeby w pełni wykorzystał przyznane prawem środki.

PRAWO KARNE

Pomagamy w zakresie spraw z prawa rodzinnego. Zajmujemy się rozwodem, separacją oraz podziałem majątku i alimentami.

FINANSE

Doradzamy naszym klientom w zakresie spraw związanych z szeroko pojętymi finansami. Reprezentujemy w sądzie i doradzamy.

PRAWO PRACY

Nie wiesz, jakie prawa Ci przysługują? Zostałeś niesłusznie zwolniony z pracy? Pomożemy Ci!

ROZWODY

Reprezentujemy naszych Klientów podczas spraw rozwodowych, załatwiamy niezbędne formalności.

PRAWO RODZINNE

Nasza kancelaria adwokacka w Wągrowcu zajmuje się m.in. przestępstwami komunikacyjnymi i gospodarczymi.

NARKOTYKI

Oferujemy pomoc w zakresie spraw karnych dotyczących przestępstw narkotykowych. Zapewniamy doradztwo i wsparcie.

SPADKI

Nasz radca prawny udziela pomocy w zakresie podziału spadku, zachowku i testamentu, a także stwierdzenia nabycia spadku.

NIERUCHOMOŚCI

Specjalizujemy się w zakresie świadczenia pomocy z szeroko rozumianego prawa nieruchomości.

Specjalizujemy się przede wszystkim w świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym – zwyczajnym ludziom, którzy poszukują kogoś, kto przeprowadzi ich przez gąszcz przepisów prawa polskiego w ich trudnych sytuacjach życiowych. Podpowiadam również właściwe rozwiązanie, a następnie reprezentuję swojego klienta przed sądem.

Kancelaria nie działa samodzielnie, ale od wielu lat współpracujemy z zaufanymi adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami. Wychodzimy z założenia, że co dwie głowy to nie jedna, a często najlepsze rozwiązania problemów naszych klientów powstawały po tak zwanej „burzy mózgów”. Na stale współpracujemy z Radcami prawnymi (wybitnymi specjalistami od spraw cywilnych oraz gospodarczych).

Nasz adwokat specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym (rozwody, alimenty), cywilnym (dochodzenie należności, umowy, ubezpieczenia) prawie gospodarczym (zakładanie działalności, rozwiązywanie sporów między kontrahentami) itp. Oczywiście prawo polskie jest obszerne i ma tak wiele gałęzi, że nie sposób wymienić wszystkich obszarów działalności kancelarii, więc w razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić.

Prawo karne jest jedną z najtrudniejszych gałęzi prawa, a sprawy wchodzące w jego skład wymagają maksymalnego skupienia, przygotowania oraz poświęcenia czasu. Reprezentuję klientów przed sądem w sprawach m.in. o kradzież, wypadki (np. drogowe), stalking, mobbing, zniesławienie czy przestępstwa narkotykowe.

Prawo karne skarbowe jest połączeniem zagadnień z prawa karnego, podatkowego i celnego. Udzielam pomocy prawnej osobom podejrzanym i oskarżonym w sprawach związanych z oszustwami podatkowymi, obrotem fałszywymi fakturami lub innymi dokumentami, przemytem hazardem czy usunięciem towaru spod dozoru celnego.

W tej dziedzinie zapewniamy obronę oskarżonego i reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach związanych z m.in. spowodowaniem kolizji drogowej, prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu, drobnymi kradzieżami (wartość mienia: do 250 zł) czy niedopatrzeniami w zakładzie pracy (np. nieterminowe wypłacanie pensji).

W zakresie prawa karnego wykonawczego moja kancelaria z Bytomia świadczy usługi mające na celu obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach m.in. o odroczenie kary, warunkowe zawieszenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, rozłożenie grzywny na raty, zatarcie skazania czy ułaskawienie.

Prawo rodzinne i opiekuńcze to gałąź prawa cywilnego, w której sprawy wywołują zwykle wiele emocji, a same w sobie wymagają zachowania prywatności. Udzielam się w sprawach m.in. o rozwód i separację, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, adopcję, podział majątku czy kontakty z dziećmi.

Prawo cywilne to jedna z podstawowych gałęzi prawa i często dotyczy rzeczy, które wydarzają się na co dzień. Reprezentuję klientów w sprawach dotyczących prawa rzeczowego (ochrona własności i posiadania), zasiedzenia własności czy ustanowienia i zniesienia służebności. Przygotowuję i opiniuję również umowy cywilno – prawne.

Pomoc prawna w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem spadkowym, czyli np. stwierdzeniem nabycia spadku, podziałem spadku, odpowiedzialnością za długi spadkowe, wykonaniem lub zmniejszeniem zapisu, zachowkiem. Udzielam również porad w tym zakresie.

Prawo administracyjne reguluje stosunki społeczne powstałe w efekcie działalności organów administracji publicznej. Oferuję pomoc m.in. w zakresie prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie czy ochrony danych osobowych oraz środowiska. Zajmuję się też sprawami związanymi z nieruchomościami.

Prawo gospodarcze określa stosunek gospodarczy między osobami fizycznymi oraz prawnymi. W jego ramach doradzam swoim klientom przy tworzeniu wszelkiego rodzaju spółek, a także pomagam w ich przekształcaniu, łączeniu i zamykaniu. Zajmuję się także uzyskiwaniem licencji, koncesji i innym zezwoleń.

Warszawa Adwokat

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich klientów z całej Polski do obsługi z naszą firmą nasz adwokat Warszawa pomoże tobie w rozwiązaniu nawet najtrudniejszej sprawy w Warszawie lub we Wrocławiu a nawet posiadamy odpowiednio dopasowanego adwokata z Krakowa.

Doradza prawny i ADWOKAT WARSZAWA

Adwokat Warszawa

Prawnik Warszawa

Oferujemy pomoc prawną w Warszawie, Adwokat Wrocław i Doradztwo w kilku dziedzinach prawa Polskiego i międzynarodowego. Jesteśmy kancelarią adwokacką działającą na terenie Warszawy. Nasz Adwokat świadczy szeroki zakres usług z zakresu usług. Kancelaria adwokacka Warszawa. Dyspozycyjność. Adwokat Warszawa.

Pomoc Prawnicza
Pomoc Prawnicza

Poszukujesz dobrego adwokata w Warszawie? Sprawdź naszą firmę – tu znajdziesz najlepszych adwokatów i prawników w Warszawie. Specjalizujemy się w Prawie Karnym, Rodzinnym i Spadkowym. Skuteczność i Doświadczenie. Porady – Sprawy sądowe – Obrona Oskarżonych oraz wiele innych.